główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3901. Data: 2014-12-03 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisje gminne kadencji 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3902. Data: 2014-12-03 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3903. Data: 2014-12-03 14:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3904. Data: 2014-12-03 14:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisje gminne kadencji 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3905. Data: 2014-12-03 14:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3906. Data: 2014-12-03 14:08
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3907. Data: 2014-12-03 14:06
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3908. Data: 2014-12-03 12:33
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3909. Data: 2014-12-03 12:30
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3910. Data: 2014-12-03 12:29
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3911. Data: 2014-12-03 12:29
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3912. Data: 2014-12-03 12:27
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3913. Data: 2014-12-03 12:20
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3914. Data: 2014-12-03 08:25
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3915. Data: 2014-11-28 15:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3916. Data: 2014-11-28 15:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3917. Data: 2014-11-28 15:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3918. Data: 2014-11-28 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3919. Data: 2014-11-28 13:08
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Anna Wiktorek
3920. Data: 2014-11-28 13:06
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Anna Wiktorek
3921. Data: 2014-11-28 12:59
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Anna Wiktorek
3922. Data: 2014-11-28 12:57
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3923. Data: 2014-11-28 12:45
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz dostawa routerów na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Anna Wiktorek
3924. Data: 2014-11-28 11:53
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3925. Data: 2014-11-28 11:52
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3926. Data: 2014-11-27 14:42
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3927. Data: 2014-11-27 14:41
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3928. Data: 2014-11-27 13:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 26 listopada 2014 r. Gmina Mokrsko spłaciła pożyczkę na zadanie: "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko", w wysokości 2.754.800,00 zł.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3929. Data: 2014-11-27 13:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: 26 listopada 2014 r. Gmina Mokrsko spłaciła pożyczkę na zadanie: "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko", w wysokości 2.754.800,00 zł.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3930. Data: 2014-11-26 13:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o I sesji Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek