główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

391. Data: 2020-03-04 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
392. Data: 2020-03-04 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
393. Data: 2020-03-04 09:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2020 r.).
Wykonanie: Anna Wiktorek
394. Data: 2020-03-04 09:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2020 r.).
Wykonanie: Anna Wiktorek
395. Data: 2020-03-04 09:24
Dział: Organy » Komisje Rady » Posiedzenia Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat najbliższego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Anna Wiktorek
396. Data: 2020-03-04 09:23
Dział: Organy » Komisje Rady » Posiedzenia Komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat najbliższego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Anna Wiktorek
397. Data: 2020-03-03 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XV (28 stycznia 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
398. Data: 2020-03-02 14:58
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020
Wykonanie: Kamil Piekarski
399. Data: 2020-02-28 13:37
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2020 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
400. Data: 2020-02-28 13:36
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2020 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
401. Data: 2020-02-27 12:28
Dział: Jednostki organizacyjne » Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku » Kontakt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku - dane teleadresowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
402. Data: 2020-02-27 12:08
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
403. Data: 2020-02-27 12:06
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
404. Data: 2020-02-27 12:05
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: XVI Sesja Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
405. Data: 2020-02-27 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
406. Data: 2020-02-27 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
407. Data: 2020-02-27 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
408. Data: 2020-02-27 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
409. Data: 2020-02-27 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
410. Data: 2020-02-27 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
411. Data: 2020-02-27 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
412. Data: 2020-02-27 10:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
413. Data: 2020-02-27 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
414. Data: 2020-02-27 08:30
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
415. Data: 2020-02-26 08:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dwa ogniska ptasiej grypy w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
416. Data: 2020-02-26 07:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dwa ogniska ptasiej grypy w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
417. Data: 2020-02-26 07:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dwa ogniska ptasiej grypy w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
418. Data: 2020-02-25 12:21
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
419. Data: 2020-02-25 10:25
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Rb-UZ
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-UZ za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
420. Data: 2020-02-25 10:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Rb-UZ
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-UZ za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski