główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3841. Data: 2015-03-04 15:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach "Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3842. Data: 2015-03-04 11:33
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych ramach projektu "Zmieniamy się"- Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3843. Data: 2015-03-03 10:41
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenia na szkolenia dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3844. Data: 2015-03-03 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenia na szkolenia dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3845. Data: 2015-03-03 10:27
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja ogólna o punkcie konsultacyjnym
Wykonanie: Kamil Piekarski
3846. Data: 2015-03-03 10:26
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3847. Data: 2015-03-03 10:26
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3848. Data: 2015-03-03 10:25
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3849. Data: 2015-03-03 10:22
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje dla sprzedawców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3850. Data: 2015-03-03 10:22
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje dla sprzedawców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3851. Data: 2015-03-03 10:21
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje dla sprzedawców
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3852. Data: 2015-03-02 13:50
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3853. Data: 2015-03-02 11:20
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3854. Data: 2015-03-02 10:50
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3855. Data: 2015-03-02 10:50
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3856. Data: 2015-03-02 10:49
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3857. Data: 2015-03-02 10:49
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3858. Data: 2015-02-27 15:05
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
3859. Data: 2015-02-27 15:04
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
3860. Data: 2015-02-27 12:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowy dowód osobisty od 1 marca
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3861. Data: 2015-02-27 07:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowy dowód osobisty od 1 marca
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3862. Data: 2015-02-27 07:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3863. Data: 2015-02-27 07:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowy dowód osobisty od 1 marca
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3864. Data: 2015-02-25 13:50
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
3865. Data: 2015-02-25 12:36
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
3866. Data: 2015-02-25 12:35
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
3867. Data: 2015-02-25 12:34
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
3868. Data: 2015-02-25 11:53
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/37 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3869. Data: 2015-02-25 11:53
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/37 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3870. Data: 2015-02-25 08:52
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski