główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3811. Data: 2014-12-03 14:06
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3812. Data: 2014-12-03 12:33
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3813. Data: 2014-12-03 12:30
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3814. Data: 2014-12-03 12:29
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3815. Data: 2014-12-03 12:29
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3816. Data: 2014-12-03 12:27
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3817. Data: 2014-12-03 12:20
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3818. Data: 2014-12-03 08:25
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3819. Data: 2014-11-28 15:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3820. Data: 2014-11-28 15:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3821. Data: 2014-11-28 15:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3822. Data: 2014-11-28 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3823. Data: 2014-11-28 13:08
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Anna Wiktorek
3824. Data: 2014-11-28 13:06
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Anna Wiktorek
3825. Data: 2014-11-28 12:59
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Anna Wiktorek
3826. Data: 2014-11-28 12:57
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3827. Data: 2014-11-28 12:45
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz dostawa routerów na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Anna Wiktorek
3828. Data: 2014-11-28 11:53
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3829. Data: 2014-11-28 11:52
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3830. Data: 2014-11-27 14:42
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3831. Data: 2014-11-27 14:41
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3832. Data: 2014-11-27 13:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 26 listopada 2014 r. Gmina Mokrsko spłaciła pożyczkę na zadanie: "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko", w wysokości 2.754.800,00 zł.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3833. Data: 2014-11-27 13:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: 26 listopada 2014 r. Gmina Mokrsko spłaciła pożyczkę na zadanie: "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko", w wysokości 2.754.800,00 zł.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3834. Data: 2014-11-26 13:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o I sesji Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3835. Data: 2014-11-26 13:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o I sesji Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
3836. Data: 2014-11-24 15:21
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz dostawa routerów na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
3837. Data: 2014-11-24 15:21
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz dostawa routerów na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
3838. Data: 2014-11-24 15:20
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: II ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz dostawa routerów na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
3839. Data: 2014-11-24 14:32
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz dostawa routerów na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
3840. Data: 2014-11-24 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Materiały szkoleniowe dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: Kamil Piekarski