główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3721. Data: 2015-02-03 14:03
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3722. Data: 2015-02-03 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie na doradztwo dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3723. Data: 2015-02-03 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie na doradztwo dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3724. Data: 2015-02-03 09:07
Dział: Finanse i majątek Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015-2021
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3725. Data: 2015-02-02 11:12
Dział: Załatwianie Spraw » Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3726. Data: 2015-02-02 11:07
Dział: Załatwianie Spraw » Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3727. Data: 2015-02-02 10:59
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3728. Data: 2015-02-02 10:08
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3729. Data: 2015-02-02 09:56
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów na animatorów sportu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3730. Data: 2015-01-30 14:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z badań jakości usług publicznych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3731. Data: 2015-01-30 14:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport z badań jakości usług publicznych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3732. Data: 2015-01-30 10:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunika do płatników składek KRUS
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3733. Data: 2015-01-29 13:48
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych ramach projektu "Zmieniamy się"- Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3734. Data: 2015-01-29 13:47
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych ramach projektu "Zmieniamy się"- Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3735. Data: 2015-01-29 13:45
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych ramach projektu ?Zmieniamy się? ? Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3736. Data: 2015-01-28 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3737. Data: 2015-01-28 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3738. Data: 2015-01-28 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3739. Data: 2015-01-28 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3740. Data: 2015-01-28 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3741. Data: 2015-01-28 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3742. Data: 2015-01-28 13:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3743. Data: 2015-01-28 13:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3744. Data: 2015-01-27 14:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Tomasz KĄCKI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3745. Data: 2015-01-26 15:45
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje dla sprzedawców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3746. Data: 2015-01-26 15:44
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje dla sprzedawców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3747. Data: 2015-01-26 15:43
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje dla sprzedawców
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3748. Data: 2015-01-23 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poradnik dla ngo
Wykonanie: Kamil Piekarski
3749. Data: 2015-01-23 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poradnik dla ngo
Wykonanie: Kamil Piekarski
3750. Data: 2015-01-23 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poradnik dla ngo
Wykonanie: Kamil Piekarski