główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3721. Data: 2015-06-30 14:45
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3722. Data: 2015-06-30 14:44
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3723. Data: 2015-06-30 14:42
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3724. Data: 2015-06-30 08:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum krajowe 6 września 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3725. Data: 2015-06-30 07:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Referendum krajowe 19 września 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3726. Data: 2015-06-30 07:49
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3727. Data: 2015-06-30 07:39
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3728. Data: 2015-06-30 07:38
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3729. Data: 2015-06-25 12:29
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3730. Data: 2015-06-25 12:07
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3731. Data: 2015-06-25 11:56
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3732. Data: 2015-06-25 11:54
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Informacje o przebiegu wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3733. Data: 2015-06-25 11:52
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Informacje o przebiegu wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3734. Data: 2015-06-24 15:10
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku ZSiP w miejscowości Mokrsko - Etap III
Wykonanie: Kamil Piekarski
3735. Data: 2015-06-18 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Mokrsko (22 czerwca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2015-2022.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3736. Data: 2015-06-18 13:42
Dział: Urząd » Organizacja » Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3737. Data: 2015-06-18 13:37
Dział: Urząd » Organizacja » Schemat organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3738. Data: 2015-06-17 15:23
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku ZSiP w miejscowości Mokrsko - Etap III
Wykonanie: Kamil Piekarski
3739. Data: 2015-06-17 15:23
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku ZSiP w miejscowości Mokrsko - Etap III
Wykonanie: Kamil Piekarski
3740. Data: 2015-06-17 15:19
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku ZSiP w miejscowości Mokrsko - Etap III
Wykonanie: Kamil Piekarski
3741. Data: 2015-06-17 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Mokrsko (22 czerwca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3742. Data: 2015-06-17 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Mokrsko (22 czerwca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3743. Data: 2015-06-17 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Mokrsko (22 czerwca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3744. Data: 2015-06-17 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Mokrsko (22 czerwca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3745. Data: 2015-06-17 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Mokrsko (22 czerwca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3746. Data: 2015-06-17 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Mokrsko (22 czerwca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 2014 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3747. Data: 2015-06-17 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Mokrsko (22 czerwca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3748. Data: 2015-06-17 13:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o VIII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o VIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3749. Data: 2015-06-17 13:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o VIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3750. Data: 2015-06-17 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Mokrsko (22 czerwca 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek