główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3691. Data: 2015-02-02 09:56
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów na animatorów sportu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3692. Data: 2015-01-30 14:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z badań jakości usług publicznych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3693. Data: 2015-01-30 14:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport z badań jakości usług publicznych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3694. Data: 2015-01-30 10:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunika do płatników składek KRUS
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3695. Data: 2015-01-29 13:48
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych ramach projektu "Zmieniamy się"- Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3696. Data: 2015-01-29 13:47
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych ramach projektu "Zmieniamy się"- Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3697. Data: 2015-01-29 13:45
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych ramach projektu ?Zmieniamy się? ? Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3698. Data: 2015-01-28 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3699. Data: 2015-01-28 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3700. Data: 2015-01-28 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3701. Data: 2015-01-28 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3702. Data: 2015-01-28 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3703. Data: 2015-01-28 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3704. Data: 2015-01-28 13:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3705. Data: 2015-01-28 13:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3706. Data: 2015-01-27 14:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Tomasz KĄCKI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3707. Data: 2015-01-26 15:45
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje dla sprzedawców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3708. Data: 2015-01-26 15:44
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje dla sprzedawców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3709. Data: 2015-01-26 15:43
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje dla sprzedawców
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3710. Data: 2015-01-23 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poradnik dla ngo
Wykonanie: Kamil Piekarski
3711. Data: 2015-01-23 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poradnik dla ngo
Wykonanie: Kamil Piekarski
3712. Data: 2015-01-23 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Poradnik dla ngo
Wykonanie: Kamil Piekarski
3713. Data: 2015-01-23 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Poradnik dla ngo
Wykonanie: Kamil Piekarski
3714. Data: 2015-01-20 15:45
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2015
Wykonanie: Anna Wiktorek
3715. Data: 2015-01-20 15:42
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2015
Wykonanie: Anna Wiktorek
3716. Data: 2015-01-20 15:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Anna Wiktorek
3717. Data: 2015-01-19 11:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Szewczyk Adam - Wiceprzewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Adam Szewczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
3718. Data: 2015-01-16 14:46
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117059E W M. SŁUPSKO-MĄTEWKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 4509 E SKOMLIN-TURÓW W RAMACH NPPDL-ETAP II BEZPIECZEŃSTWO-DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ
Wykonanie: Kamil Piekarski
3719. Data: 2015-01-16 14:45
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117059E W M. SŁUPSKO-MĄTEWKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 4509 E SKOMLIN-TURÓW W RAMACH NPPDL-ETAP II BEZPIECZEŃSTWO-DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ
Wykonanie: Kamil Piekarski
3720. Data: 2015-01-16 14:44
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117059E W M. SŁUPSKO-MĄTEWKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 4509 E SKOMLIN-TURÓW W RAMACH NPPDL-ETAP II BEZPIECZEŃSTWO-DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ
Wykonanie: Kamil Piekarski