główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3601. Data: 2016-03-16 14:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Program "Rodzina 500 plus"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3602. Data: 2016-03-16 14:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Program "Rodzina 500 plus"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3603. Data: 2016-03-16 14:53
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3604. Data: 2016-03-16 14:52
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3605. Data: 2016-03-16 14:41
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3606. Data: 2016-03-16 14:41
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3607. Data: 2016-03-16 14:40
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3608. Data: 2016-03-15 14:20
Dział: Inne » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja biuletynu:
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3609. Data: 2016-03-15 14:08
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3610. Data: 2016-03-15 14:00
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3611. Data: 2016-03-15 13:58
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3612. Data: 2016-03-14 12:50
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2016 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/45/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2016 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3613. Data: 2016-03-14 12:45
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2016 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/45/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2016 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3614. Data: 2016-03-11 13:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3615. Data: 2016-03-11 13:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja w sprawie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3616. Data: 2016-03-08 12:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja na temat upraw które ucierpiały w skutek ujemnych skutków przezimowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3617. Data: 2016-03-08 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3618. Data: 2016-03-08 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3619. Data: 2016-03-08 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3620. Data: 2016-03-08 09:52
Dział: Ochrona środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2015.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3621. Data: 2016-03-08 09:50
Dział: Ochrona środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3622. Data: 2016-03-08 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3623. Data: 2016-03-08 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3624. Data: 2016-03-08 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3625. Data: 2016-03-08 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3626. Data: 2016-03-08 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej Nr 4510E w miejscowości Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3627. Data: 2016-03-08 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3628. Data: 2016-03-08 09:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XVII sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
3629. Data: 2016-03-08 09:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XVII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3630. Data: 2016-03-08 09:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - harmonogram
Wykonanie: Daniel Gołębiowski