główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

361. Data: 2019-04-17 13:21
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
362. Data: 2019-04-17 10:30
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
363. Data: 2019-04-17 10:29
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
364. Data: 2019-04-16 15:11
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa Domu Ludowo-Strażackiego w Ożarowie na potrzeby Domu Kultury - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
365. Data: 2019-04-15 07:57
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
366. Data: 2019-04-15 07:56
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
367. Data: 2019-04-15 07:54
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
368. Data: 2019-04-15 07:53
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
369. Data: 2019-04-15 07:49
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
370. Data: 2019-04-12 11:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Maślanka Halina - Przewodnicząca
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Halina Maślanka - Przewodnicząca Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej RG za 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
371. Data: 2019-04-10 14:42
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
372. Data: 2019-04-10 14:36
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
373. Data: 2019-04-10 14:29
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
374. Data: 2019-04-10 14:04
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
375. Data: 2019-04-10 13:59
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
376. Data: 2019-04-10 11:36
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet » Audyt budżetu - sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z audytu budżetu Gminy Mokrsko w 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
377. Data: 2019-04-10 11:35
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet » Audyt budżetu - sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z audytu budżetu Gminy Mokrsko w 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
378. Data: 2019-04-08 10:18
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
379. Data: 2019-04-08 10:17
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
380. Data: 2019-04-08 10:16
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
381. Data: 2019-04-08 10:14
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
382. Data: 2019-04-08 10:11
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
383. Data: 2019-04-04 14:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla rodziców - opieka nad uczniami i przedszkolakami podczas ewentualnego strajku nauczyciel
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
384. Data: 2019-04-04 14:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla rodziców
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
385. Data: 2019-04-04 14:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Do właścicieli zwierząt gospodarskich
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
386. Data: 2019-04-04 14:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Do właścicieli zwierząt gospodarskich
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
387. Data: 2019-04-02 08:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przerwa w dostawie wody
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
388. Data: 2019-04-02 08:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Przerwa w dostawie wody
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
389. Data: 2019-04-01 15:17
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019
Wykonanie: Kamil Piekarski
390. Data: 2019-04-01 15:10
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa Domu Ludowo-Strażackiego w Ożarowie na potrzeby Domu Kultury - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski