główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3571. Data: 2015-12-31 07:10
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3572. Data: 2015-12-30 12:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kasa Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2015 r. czynna do godziny 10:30
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3573. Data: 2015-12-30 11:21
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kasa Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2015 r. czynna do godziny 15:30
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3574. Data: 2015-12-29 11:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3575. Data: 2015-12-28 13:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3576. Data: 2015-12-28 13:55
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja strony
Wykonanie: Anna Wiktorek
3577. Data: 2015-12-28 10:38
Dział: Urząd » Urząd Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3578. Data: 2015-12-28 08:45
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3579. Data: 2015-12-28 08:42
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3580. Data: 2015-12-23 08:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XIV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3581. Data: 2015-12-22 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kartka świąteczna
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3582. Data: 2015-12-21 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3583. Data: 2015-12-21 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2015-2022.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3584. Data: 2015-12-21 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wieluńskim.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3585. Data: 2015-12-21 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3586. Data: 2015-12-21 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3587. Data: 2015-12-21 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3588. Data: 2015-12-21 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3589. Data: 2015-12-21 14:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XIV sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XIV sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
3590. Data: 2015-12-21 14:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XIV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3591. Data: 2015-12-18 12:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3592. Data: 2015-12-18 12:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3593. Data: 2015-12-18 12:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: 2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3594. Data: 2015-12-16 12:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Starosta Wieluński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wieluńskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3595. Data: 2015-12-16 12:34
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/348/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3596. Data: 2015-12-16 12:33
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/348/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3597. Data: 2015-12-16 12:28
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/346/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3598. Data: 2015-12-16 12:27
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/346/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3599. Data: 2015-12-16 12:25
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV I 347 I 2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2016 rok.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3600. Data: 2015-12-16 12:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV I 347 I 2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2016 rok.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski