główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3421. Data: 2016-06-30 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3422. Data: 2016-06-30 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3423. Data: 2016-06-28 07:57
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacje o petycjach za 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3424. Data: 2016-06-27 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mokrsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3425. Data: 2016-06-27 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3426. Data: 2016-06-27 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3427. Data: 2016-06-27 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 2015 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3428. Data: 2016-06-24 08:03
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3429. Data: 2016-06-24 07:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Upały
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3430. Data: 2016-06-23 13:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu w roku 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3431. Data: 2016-06-23 13:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu w roku 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3432. Data: 2016-06-23 13:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXI sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3433. Data: 2016-06-23 13:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Upały
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3434. Data: 2016-06-23 13:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Upały
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3435. Data: 2016-06-23 12:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3436. Data: 2016-06-23 12:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3437. Data: 2016-06-23 12:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXI sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXI sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3438. Data: 2016-06-23 12:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXI sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3439. Data: 2016-06-23 11:49
Dział: Urząd » Organizacja » Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3440. Data: 2016-06-23 11:04
Dział: Urząd » Organizacja » Graficzny układ pokoi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan budynku Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3441. Data: 2016-06-23 11:00
Dział: Urząd » Organizacja » Schemat organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Schemat struktury organizacyjnej Urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3442. Data: 2016-06-23 10:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) wraz z budową zjazdów.
Wykonanie: Kamil Piekarski
3443. Data: 2016-06-23 10:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) wraz z budową zjazdów.
Wykonanie: Kamil Piekarski
3444. Data: 2016-06-21 13:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Bezpieczeństwo dzieci na wsi w okresie wakacyjnym
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3445. Data: 2016-06-21 12:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: 22 czerwca 2016 r. kasa Urzędu Gminy Nieczynna
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3446. Data: 2016-06-17 11:35
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko na dzień 15 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3447. Data: 2016-06-17 11:35
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko na dzień 15 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3448. Data: 2016-06-17 11:34
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko na dzień 15 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3449. Data: 2016-06-17 11:33
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko na dzień 15 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3450. Data: 2016-06-16 11:59
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski