główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3421. Data: 2015-10-09 14:42
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3422. Data: 2015-10-07 11:05
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3423. Data: 2015-10-07 10:29
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoły i Przedszkola » Szkoła Podstawowa w Chotowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrekcja
Wykonanie: Anna Wiktorek
3424. Data: 2015-10-06 08:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3425. Data: 2015-10-06 08:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3426. Data: 2015-10-06 08:03
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3427. Data: 2015-10-05 14:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Starosty Wieluńskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3428. Data: 2015-10-05 14:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Starosty Wieluńskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3429. Data: 2015-10-05 14:00
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3430. Data: 2015-09-29 13:56
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/227/2015 i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Łodzi z dnia 22 września 2015 roku. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2015 roku.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3431. Data: 2015-09-29 13:55
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/227/2015 i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Łodzi z dnia 22 września 2015 roku. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2015 roku.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3432. Data: 2015-09-29 07:38
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3433. Data: 2015-09-29 07:27
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3434. Data: 2015-09-28 14:05
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne oraz wygłoszenie (nagranie w Radiu Ziemi Wieluńskiej) cyklu audycji radiowych w ramach Projektu "Eko - Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3435. Data: 2015-09-21 09:08
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3436. Data: 2015-09-18 13:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3437. Data: 2015-09-18 13:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3438. Data: 2015-09-18 13:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc ?nansową w związku z suszą
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3439. Data: 2015-09-18 10:59
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne oraz wygłoszenie (nagranie w Radiu Ziemi Wieluńskiej) cyklu audycji radiowych w ramach Projektu "Eko - Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3440. Data: 2015-09-18 10:59
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Piekarski
3441. Data: 2015-09-18 10:58
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Piekarski
3442. Data: 2015-09-18 10:58
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne oraz wygłoszenie (nagranie w Radiu Ziemi Wieluńskiej)cyklu audycji radiowych w ramach Projektu ?Eko ? Mokrsko. Daj śmieciom kosza!?
Wykonanie: Kamil Piekarski
3443. Data: 2015-09-18 10:57
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne oraz wygłoszenie (nagranie w Radiu Ziemi Wieluńskiej)cyklu audycji radiowych w ramach Projektu ?Eko ? Mokrsko. Daj śmieciom kosza!?
Wykonanie: Kamil Piekarski
3444. Data: 2015-09-17 08:48
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja w sprawie głosowania przez pełnomocnika
Wykonanie: Anna Wiktorek
3445. Data: 2015-09-17 08:32
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Druk wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Wykonanie: Anna Wiktorek
3446. Data: 2015-09-16 14:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3447. Data: 2015-09-16 14:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3448. Data: 2015-09-16 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3449. Data: 2015-09-16 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3450. Data: 2015-09-16 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu, z przeznaczeniem na zadanie pn. ?Przebudowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody w Ożarowie?.
Wykonanie: Anna Wiktorek