główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3331. Data: 2015-09-29 13:55
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/227/2015 i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Łodzi z dnia 22 września 2015 roku. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2015 roku.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3332. Data: 2015-09-29 07:38
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3333. Data: 2015-09-29 07:27
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3334. Data: 2015-09-28 14:05
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne oraz wygłoszenie (nagranie w Radiu Ziemi Wieluńskiej) cyklu audycji radiowych w ramach Projektu "Eko - Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3335. Data: 2015-09-21 09:08
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3336. Data: 2015-09-18 13:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3337. Data: 2015-09-18 13:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3338. Data: 2015-09-18 13:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc ?nansową w związku z suszą
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3339. Data: 2015-09-18 10:59
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne oraz wygłoszenie (nagranie w Radiu Ziemi Wieluńskiej) cyklu audycji radiowych w ramach Projektu "Eko - Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3340. Data: 2015-09-18 10:59
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Piekarski
3341. Data: 2015-09-18 10:58
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Piekarski
3342. Data: 2015-09-18 10:58
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne oraz wygłoszenie (nagranie w Radiu Ziemi Wieluńskiej)cyklu audycji radiowych w ramach Projektu ?Eko ? Mokrsko. Daj śmieciom kosza!?
Wykonanie: Kamil Piekarski
3343. Data: 2015-09-18 10:57
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne oraz wygłoszenie (nagranie w Radiu Ziemi Wieluńskiej)cyklu audycji radiowych w ramach Projektu ?Eko ? Mokrsko. Daj śmieciom kosza!?
Wykonanie: Kamil Piekarski
3344. Data: 2015-09-17 08:48
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja w sprawie głosowania przez pełnomocnika
Wykonanie: Anna Wiktorek
3345. Data: 2015-09-17 08:32
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Druk wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Wykonanie: Anna Wiktorek
3346. Data: 2015-09-16 14:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3347. Data: 2015-09-16 14:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3348. Data: 2015-09-16 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3349. Data: 2015-09-16 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3350. Data: 2015-09-16 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu, z przeznaczeniem na zadanie pn. ?Przebudowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody w Ożarowie?.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3351. Data: 2015-09-16 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3352. Data: 2015-09-16 14:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o X sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o X sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3353. Data: 2015-09-16 14:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o X sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3354. Data: 2015-09-15 13:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia naukowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3355. Data: 2015-09-15 13:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendia naukowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3356. Data: 2015-09-14 14:02
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3357. Data: 2015-09-14 14:02
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3358. Data: 2015-09-14 13:59
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3359. Data: 2015-09-14 13:58
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3360. Data: 2015-09-14 13:57
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski