główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

331. Data: 2020-05-04 08:33
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za I kw. 2020 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
332. Data: 2020-05-04 08:33
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27S za I kw. 2020 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
333. Data: 2020-05-04 08:32
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za I kw. 2020 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
334. Data: 2020-05-04 08:31
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27S za I kw. 2020 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
335. Data: 2020-04-30 15:21
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna RODO
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
336. Data: 2020-04-30 15:17
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna RODO - dowody osobiste
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
337. Data: 2020-04-30 15:17
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna RODO - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
338. Data: 2020-04-30 15:16
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna RODO - monitoring wizyjny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
339. Data: 2020-04-30 15:14
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna RODO - prowadzenie ewidencji ludności
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
340. Data: 2020-04-30 15:13
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna RODO - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
341. Data: 2020-04-29 13:42
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
342. Data: 2020-04-29 13:41
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
343. Data: 2020-04-29 13:41
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
344. Data: 2020-04-29 13:41
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
345. Data: 2020-04-29 13:40
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
346. Data: 2020-04-29 13:40
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
347. Data: 2020-04-29 13:39
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
348. Data: 2020-04-29 13:38
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
349. Data: 2020-04-29 13:36
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
350. Data: 2020-04-29 07:28
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
351. Data: 2020-04-28 15:29
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
352. Data: 2020-04-28 13:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowe przypadki zakażeń koronawirusem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
353. Data: 2020-04-24 10:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu w roku 2020
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
354. Data: 2020-04-23 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
355. Data: 2020-04-23 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
356. Data: 2020-04-23 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
357. Data: 2020-04-23 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (Artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
358. Data: 2020-04-23 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
359. Data: 2020-04-23 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2020.
Dodatkowy opis redaktora: Przeniesienie do innego działu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
360. Data: 2020-04-23 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2020.
Dodatkowy opis redaktora: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2020
Wykonanie: Daniel Gołębiowski