główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3271. Data: 2015-11-24 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3272. Data: 2015-11-24 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3273. Data: 2015-11-24 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia podatku od środków transportowych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3274. Data: 2015-11-23 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3275. Data: 2015-11-23 15:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XIII sesji Rady Gminy Mokrsko .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3276. Data: 2015-11-23 15:18
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu II
Wykonanie: Kamil Piekarski
3277. Data: 2015-11-20 10:08
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3278. Data: 2015-11-20 10:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3279. Data: 2015-11-19 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3280. Data: 2015-11-19 12:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
3281. Data: 2015-11-19 12:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
3282. Data: 2015-11-19 12:12
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
3283. Data: 2015-11-19 12:12
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu? w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
3284. Data: 2015-11-19 12:11
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: ?Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego? na potrzebę realizacji projektu: ?eMokrsko ? STOP wykluczeniu cyfrowemu? w ramach działania 8.3: ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion? osi priorytetowej 8. ?Społeczeństwo informacyjne ? zwiększanie innowacyjności gospodarki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013?
Wykonanie: Kamil Piekarski
3285. Data: 2015-11-18 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3286. Data: 2015-11-18 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3287. Data: 2015-11-18 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3288. Data: 2015-11-18 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3289. Data: 2015-11-18 12:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3290. Data: 2015-11-18 11:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3291. Data: 2015-11-18 11:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3292. Data: 2015-11-18 09:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie o silnym wietrze
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3293. Data: 2015-11-17 09:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Tomasz KĄCKI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3294. Data: 2015-11-17 08:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Kamil Piekarski
3295. Data: 2015-11-17 08:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Kamil Piekarski
3296. Data: 2015-11-17 08:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Kamil Piekarski
3297. Data: 2015-11-16 15:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Kamil Piekarski
3298. Data: 2015-11-16 15:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Kamil Piekarski
3299. Data: 2015-11-16 09:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszenie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3300. Data: 2015-11-16 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski