główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3211. Data: 2015-08-10 13:00
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę zabawek na plac zabaw dla Przedszkola w Chotowie w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3212. Data: 2015-08-10 12:59
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa zabawek na plac zabaw dla Przedszkola w Chotowie w ramach projektu Przedszkolaki z Chotowa równają szanse
Wykonanie: Kamil Piekarski
3213. Data: 2015-08-10 12:58
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup i dostawa zabawek na plac zabaw dla Przedszkola w Chotowie w ramach projektu ?Przedszkolaki z Chotowa równają szanse?
Wykonanie: Kamil Piekarski
3214. Data: 2015-08-06 14:33
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk książeczki informacyjnej w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3215. Data: 2015-08-06 14:32
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk książeczki informacyjnej w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3216. Data: 2015-08-06 08:34
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3217. Data: 2015-08-05 12:16
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3218. Data: 2015-08-05 12:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3219. Data: 2015-08-05 11:42
Dział: Punkt konsultacyjny » Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Baza danych podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
Wykonanie: Kamil Piekarski
3220. Data: 2015-08-05 11:41
Dział: Punkt konsultacyjny » Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Baza danych podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
Wykonanie: Kamil Piekarski
3221. Data: 2015-08-05 11:40
Dział: Punkt konsultacyjny » Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Opis zmian: dodanie artykułu: Baza danych podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
Wykonanie: Kamil Piekarski
3222. Data: 2015-08-05 11:40
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Kamil Piekarski
3223. Data: 2015-08-05 11:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Kamil Piekarski
3224. Data: 2015-08-05 10:02
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3225. Data: 2015-08-03 12:16
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3226. Data: 2015-08-03 12:13
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3227. Data: 2015-08-03 10:31
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kampania "Dopalacze kradną życie"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3228. Data: 2015-08-03 10:30
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Kampania "Dopalacze kradną życie"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3229. Data: 2015-08-03 08:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3230. Data: 2015-07-31 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie za 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
3231. Data: 2015-07-31 10:37
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3232. Data: 2015-07-31 08:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ankiety dla mieszkańców gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3233. Data: 2015-07-30 12:55
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ICT i sprzętu audio w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3234. Data: 2015-07-30 10:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3235. Data: 2015-07-30 10:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3236. Data: 2015-07-30 10:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3237. Data: 2015-07-30 10:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3238. Data: 2015-07-30 10:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3239. Data: 2015-07-28 13:17
Dział: Ochrona środowiska » Usuwanie azbestu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
3240. Data: 2015-07-28 13:16
Dział: Ochrona środowiska » Usuwanie azbestu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.
Wykonanie: Kamil Piekarski