główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3211. Data: 2016-09-08 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3212. Data: 2016-09-08 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3213. Data: 2016-09-08 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3214. Data: 2016-09-08 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3215. Data: 2016-09-08 09:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Jasna Góra.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3216. Data: 2016-09-08 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3217. Data: 2016-09-08 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3218. Data: 2016-09-08 08:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3219. Data: 2016-09-08 08:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3220. Data: 2016-09-07 13:34
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i dekoracyjnych w ramach projektu "Mokrsko - wspólnie przeciw przemocy"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3221. Data: 2016-09-07 13:33
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu "Mokrsko - wspólnie przeciw przemocy"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3222. Data: 2016-09-06 12:11
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3223. Data: 2016-09-06 12:10
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: II Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3224. Data: 2016-09-05 13:37
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3225. Data: 2016-09-05 13:36
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3226. Data: 2016-09-02 12:43
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3227. Data: 2016-09-01 11:00
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenia Rodzinne 2016/2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3228. Data: 2016-08-31 13:08
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3229. Data: 2016-08-31 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3230. Data: 2016-08-29 10:12
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3231. Data: 2016-08-29 10:11
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne i wygłoszenie audycji radiowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3232. Data: 2016-08-29 10:10
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3233. Data: 2016-08-24 12:30
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3234. Data: 2016-08-22 15:47
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zajęcia terapeutyczne i prawne, na doradztwo zawodowe w ramach projektu "Mokrsko-wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3235. Data: 2016-08-22 13:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3236. Data: 2016-08-22 13:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3237. Data: 2016-08-19 09:28
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3238. Data: 2016-08-19 09:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3239. Data: 2016-08-19 09:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3240. Data: 2016-08-19 08:10
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o stwierdzeniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski