główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3181. Data: 2016-09-23 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego "Rodzina Razem" w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne; Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3182. Data: 2016-09-23 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3183. Data: 2016-09-23 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3184. Data: 2016-09-23 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Mokrsko na lata 2016-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3185. Data: 2016-09-23 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3186. Data: 2016-09-22 13:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3187. Data: 2016-09-21 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Rady Gminy Nr XXI/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
3188. Data: 2016-09-19 13:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3189. Data: 2016-09-19 13:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3190. Data: 2016-09-19 11:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3191. Data: 2016-09-19 11:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3192. Data: 2016-09-16 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Orzechowiec - Poręby - Komorniki
Wykonanie: Kamil Piekarski
3193. Data: 2016-09-16 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Komorniki - Motyl
Wykonanie: Kamil Piekarski
3194. Data: 2016-09-16 14:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Komorniki - Lipie
Wykonanie: Kamil Piekarski
3195. Data: 2016-09-16 14:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Komorniki - Motyl
Wykonanie: Kamil Piekarski
3196. Data: 2016-09-16 14:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Komorniki ? Lipie
Wykonanie: Kamil Piekarski
3197. Data: 2016-09-16 14:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Orzechowiec - Poręby ? Komorniki
Wykonanie: Kamil Piekarski
3198. Data: 2016-09-14 13:27
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Wykonanie: Kamil Piekarski
3199. Data: 2016-09-14 12:48
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i dekoracyjnych w ramach projektu "Mokrsko - wspólnie przeciw przemocy"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3200. Data: 2016-09-14 10:53
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3201. Data: 2016-09-08 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3202. Data: 2016-09-08 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3203. Data: 2016-09-08 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3204. Data: 2016-09-08 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3205. Data: 2016-09-08 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3206. Data: 2016-09-08 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3207. Data: 2016-09-08 09:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Jasna Góra.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3208. Data: 2016-09-08 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3209. Data: 2016-09-08 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3210. Data: 2016-09-08 08:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek