główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3181. Data: 2015-09-02 11:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2015 - kredyty preferencyjne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3182. Data: 2015-09-02 10:13
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3183. Data: 2015-09-02 08:00
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3184. Data: 2015-09-01 12:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin Powiatowych Dożynek w Ożarowie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3185. Data: 2015-09-01 10:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2015 - kredyty preferencyjne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3186. Data: 2015-09-01 10:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3187. Data: 2015-09-01 10:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3188. Data: 2015-09-01 10:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3189. Data: 2015-09-01 10:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3190. Data: 2015-09-01 10:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3191. Data: 2015-09-01 10:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3192. Data: 2015-09-01 10:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3193. Data: 2015-08-28 10:04
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu edukacyjnego, wypoczynkowego, kuchennego, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3194. Data: 2015-08-28 10:03
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu edukacyjnego, wypoczynkowego, kuchennego, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych w ramach projektu ?Przedszkolaki z Chotowa równają szanse?
Wykonanie: Kamil Piekarski
3195. Data: 2015-08-28 09:49
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3196. Data: 2015-08-26 14:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3197. Data: 2015-08-26 13:21
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3198. Data: 2015-08-26 09:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pismo Dyrektora Wydziału Infrastruktury - Pana Jana Michajłowskiego o nieuznaniu suszy na terenie gminy Mokrsko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3199. Data: 2015-08-26 09:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kredyty klęskowe są podstawową formą pomocy udzielaną poszkodowanym rolnikom na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3200. Data: 2015-08-26 09:34
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3201. Data: 2015-08-25 12:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3202. Data: 2015-08-21 09:43
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3203. Data: 2015-08-20 12:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3204. Data: 2015-08-19 10:28
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę zabawek na plac zabaw dla Przedszkola w Chotowie w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3205. Data: 2015-08-19 07:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3206. Data: 2015-08-14 12:50
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk książeczki informacyjnej w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3207. Data: 2015-08-14 10:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3208. Data: 2015-08-14 10:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3209. Data: 2015-08-14 10:21
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3210. Data: 2015-08-14 10:21
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski