główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3151. Data: 2015-07-28 09:57
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie o obwodach
Wykonanie: Anna Wiktorek
3152. Data: 2015-07-23 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2015, kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VII/2015 z sesji Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3153. Data: 2015-07-23 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2015, kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3154. Data: 2015-07-23 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lipca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 2015-2020.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3155. Data: 2015-07-23 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lipca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 2015-2020.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3156. Data: 2015-07-23 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lipca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3157. Data: 2015-07-23 12:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lipca 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3158. Data: 2015-07-23 12:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lipca 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3159. Data: 2015-07-22 14:45
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ICT i sprzętu audio w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3160. Data: 2015-07-22 14:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3161. Data: 2015-07-22 13:26
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za II kw 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3162. Data: 2015-07-22 13:26
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za II kw 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3163. Data: 2015-07-22 13:25
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za II kw 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3164. Data: 2015-07-22 13:25
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za II kw 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3165. Data: 2015-07-22 13:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za II kw 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3166. Data: 2015-07-22 13:22
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za II kw 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3167. Data: 2015-07-22 13:18
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za II kw. 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3168. Data: 2015-07-22 13:16
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za II kw 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3169. Data: 2015-07-22 13:14
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za II kw 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3170. Data: 2015-07-22 13:12
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za II kw 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3171. Data: 2015-07-22 13:12
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za II kw 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3172. Data: 2015-07-21 15:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o IX sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o IX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3173. Data: 2015-07-21 15:21
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o IX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3174. Data: 2015-07-20 12:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Nieprzejezdne drogi na terenie sołectwa Motyl
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3175. Data: 2015-07-17 14:31
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostosowanie pomieszczeń-toalet dla dzieci i personelu w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3176. Data: 2015-07-16 14:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3177. Data: 2015-07-16 14:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3178. Data: 2015-07-16 12:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja środowiskowa zamienna ws. budowy drogi gminnej Mokrsko (Kośnik)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3179. Data: 2015-07-16 12:57
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja środowiskowa zamienna ws. budowy drogi gminnej Mokrsko (Kośnik)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3180. Data: 2015-07-16 12:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja środowiskowa zamienna ws. budowy drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E
Wykonanie: Daniel Gołębiowski