główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3151. Data: 2016-01-28 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3152. Data: 2016-01-28 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3153. Data: 2016-01-28 13:37
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3154. Data: 2016-01-28 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3155. Data: 2016-01-28 07:52
Dział: Urząd » Rozwój Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SŁUPSKO na lata 2010-2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3156. Data: 2016-01-28 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Plany odnowy miejscowości » POM Słupsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan Odnowy Miejscowości Słupsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3157. Data: 2016-01-25 15:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3158. Data: 2016-01-25 15:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3159. Data: 2016-01-25 15:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2016-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3160. Data: 2016-01-25 15:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3161. Data: 2016-01-25 15:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XV sesji Rady Gminy Mokrsko .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3162. Data: 2016-01-25 15:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3163. Data: 2016-01-25 15:17
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa kontrola RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3164. Data: 2016-01-25 15:13
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa kontrola RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3165. Data: 2016-01-25 09:14
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 stycznia 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3166. Data: 2016-01-25 09:11
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 stycznia 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3167. Data: 2016-01-22 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3168. Data: 2016-01-22 14:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3169. Data: 2016-01-22 12:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie o silnym mrozie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3170. Data: 2016-01-21 12:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Zaproszenie na Komisje 25-01-2016r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3171. Data: 2016-01-21 12:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3172. Data: 2016-01-21 10:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3173. Data: 2016-01-21 10:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3174. Data: 2016-01-21 09:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3175. Data: 2016-01-21 09:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3176. Data: 2016-01-21 09:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3177. Data: 2016-01-20 14:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Płonka Paweł
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Paweł Płonka.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2014 r. P. Płonka
Wykonanie: Anna Wiktorek
3178. Data: 2016-01-20 12:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Szewczyk Adam - Wiceprzewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Adam Szewczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2014 r. A. Szewczyka
Wykonanie: Anna Wiktorek
3179. Data: 2016-01-20 12:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Dominik Chwaliński.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe D. Chwaliński na początek kadencji
Wykonanie: Anna Wiktorek
3180. Data: 2016-01-20 08:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2014 r. Z. Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek