główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3121. Data: 2015-08-05 12:16
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3122. Data: 2015-08-05 12:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3123. Data: 2015-08-05 11:42
Dział: Punkt konsultacyjny » Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Baza danych podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
Wykonanie: Kamil Piekarski
3124. Data: 2015-08-05 11:41
Dział: Punkt konsultacyjny » Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Baza danych podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
Wykonanie: Kamil Piekarski
3125. Data: 2015-08-05 11:40
Dział: Punkt konsultacyjny » Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Opis zmian: dodanie artykułu: Baza danych podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
Wykonanie: Kamil Piekarski
3126. Data: 2015-08-05 11:40
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Kamil Piekarski
3127. Data: 2015-08-05 11:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Kamil Piekarski
3128. Data: 2015-08-05 10:02
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3129. Data: 2015-08-03 12:16
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3130. Data: 2015-08-03 12:13
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3131. Data: 2015-08-03 10:31
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kampania "Dopalacze kradną życie"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3132. Data: 2015-08-03 10:30
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Kampania "Dopalacze kradną życie"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3133. Data: 2015-08-03 08:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3134. Data: 2015-07-31 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie za 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
3135. Data: 2015-07-31 10:37
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3136. Data: 2015-07-31 08:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ankiety dla mieszkańców gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3137. Data: 2015-07-30 12:55
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ICT i sprzętu audio w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3138. Data: 2015-07-30 10:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3139. Data: 2015-07-30 10:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3140. Data: 2015-07-30 10:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3141. Data: 2015-07-30 10:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3142. Data: 2015-07-30 10:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Badania mammograficzne w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
3143. Data: 2015-07-28 13:17
Dział: Ochrona środowiska » Usuwanie azbestu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
3144. Data: 2015-07-28 13:16
Dział: Ochrona środowiska » Usuwanie azbestu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
3145. Data: 2015-07-28 13:16
Dział: Ochrona środowiska » Usuwanie azbestu
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
3146. Data: 2015-07-28 13:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
3147. Data: 2015-07-28 13:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
3148. Data: 2015-07-28 13:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
3149. Data: 2015-07-28 13:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
3150. Data: 2015-07-28 13:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.
Wykonanie: Kamil Piekarski