główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3091. Data: 2015-08-26 09:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kredyty klęskowe są podstawową formą pomocy udzielaną poszkodowanym rolnikom na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3092. Data: 2015-08-26 09:34
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3093. Data: 2015-08-25 12:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3094. Data: 2015-08-21 09:43
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3095. Data: 2015-08-20 12:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3096. Data: 2015-08-19 10:28
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę zabawek na plac zabaw dla Przedszkola w Chotowie w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3097. Data: 2015-08-19 07:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3098. Data: 2015-08-14 12:50
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk książeczki informacyjnej w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3099. Data: 2015-08-14 10:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3100. Data: 2015-08-14 10:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3101. Data: 2015-08-14 10:21
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3102. Data: 2015-08-14 10:21
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3103. Data: 2015-08-14 10:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyprawka szkolna 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3104. Data: 2015-08-13 13:31
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3105. Data: 2015-08-13 11:04
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3106. Data: 2015-08-13 11:03
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3107. Data: 2015-08-12 13:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Przerwa w dostępności systemu ePUAP
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3108. Data: 2015-08-12 12:20
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk książeczki informacyjnej w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3109. Data: 2015-08-12 12:16
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk książeczki informacyjnej w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3110. Data: 2015-08-12 10:22
Dział: Ochrona środowiska » Usuwanie azbestu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin sfinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3111. Data: 2015-08-12 10:13
Dział: Wybory i referenda » Referenda ogólnokrajowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3112. Data: 2015-08-12 10:02
Dział: Ochrona środowiska » Usuwanie azbestu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program usuwania azbestu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3113. Data: 2015-08-11 14:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3114. Data: 2015-08-11 14:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3115. Data: 2015-08-10 13:00
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę zabawek na plac zabaw dla Przedszkola w Chotowie w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3116. Data: 2015-08-10 12:59
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa zabawek na plac zabaw dla Przedszkola w Chotowie w ramach projektu Przedszkolaki z Chotowa równają szanse
Wykonanie: Kamil Piekarski
3117. Data: 2015-08-10 12:58
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup i dostawa zabawek na plac zabaw dla Przedszkola w Chotowie w ramach projektu ?Przedszkolaki z Chotowa równają szanse?
Wykonanie: Kamil Piekarski
3118. Data: 2015-08-06 14:33
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk książeczki informacyjnej w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3119. Data: 2015-08-06 14:32
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk książeczki informacyjnej w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski
3120. Data: 2015-08-06 08:34
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
Wykonanie: Kamil Piekarski