główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3061. Data: 2016-09-05 13:37
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3062. Data: 2016-09-05 13:36
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3063. Data: 2016-09-02 12:43
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3064. Data: 2016-09-01 11:00
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenia Rodzinne 2016/2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3065. Data: 2016-08-31 13:08
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3066. Data: 2016-08-31 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3067. Data: 2016-08-29 10:12
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3068. Data: 2016-08-29 10:11
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne i wygłoszenie audycji radiowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3069. Data: 2016-08-29 10:10
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3070. Data: 2016-08-24 12:30
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3071. Data: 2016-08-22 15:47
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zajęcia terapeutyczne i prawne, na doradztwo zawodowe w ramach projektu "Mokrsko-wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3072. Data: 2016-08-22 13:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3073. Data: 2016-08-22 13:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3074. Data: 2016-08-19 09:28
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3075. Data: 2016-08-19 09:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3076. Data: 2016-08-19 09:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3077. Data: 2016-08-19 08:10
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o stwierdzeniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3078. Data: 2016-08-19 08:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3079. Data: 2016-08-18 14:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3080. Data: 2016-08-18 14:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3081. Data: 2016-08-18 14:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3082. Data: 2016-08-18 14:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3083. Data: 2016-08-18 12:39
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3084. Data: 2016-08-18 12:39
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3085. Data: 2016-08-18 12:38
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3086. Data: 2016-08-18 11:46
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3087. Data: 2016-08-18 11:43
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3088. Data: 2016-08-18 11:42
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3089. Data: 2016-08-18 10:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3090. Data: 2016-08-18 10:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski