główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3031. Data: 2016-02-24 10:19
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za IV kw. 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3032. Data: 2016-02-23 12:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3033. Data: 2016-02-22 12:35
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3034. Data: 2016-02-12 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (19 lutego 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3035. Data: 2016-02-12 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (19 lutego 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2016-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3036. Data: 2016-02-12 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (19 lutego 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko?.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3037. Data: 2016-02-12 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (19 lutego 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko?
Wykonanie: Anna Wiktorek
3038. Data: 2016-02-12 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (19 lutego 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3039. Data: 2016-02-12 14:00
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3040. Data: 2016-02-12 13:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3041. Data: 2016-02-12 10:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista wniosków, którym przyznano stypendium
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3042. Data: 2016-02-12 10:10
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 stycznia 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3043. Data: 2016-02-12 10:09
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 stycznia 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3044. Data: 2016-02-09 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkursy na realizację zadań publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie wyników konkursu - luty 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3045. Data: 2016-02-02 07:20
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja o jakości wody pitnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3046. Data: 2016-01-28 14:03
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o powtórnym wylożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3047. Data: 2016-01-28 14:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o powtórnym wylożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3048. Data: 2016-01-28 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3049. Data: 2016-01-28 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3050. Data: 2016-01-28 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3051. Data: 2016-01-28 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3052. Data: 2016-01-28 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3053. Data: 2016-01-28 13:37
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3054. Data: 2016-01-28 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3055. Data: 2016-01-28 07:52
Dział: Urząd » Rozwój Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SŁUPSKO na lata 2010-2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3056. Data: 2016-01-28 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Plany odnowy miejscowości » POM Słupsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan Odnowy Miejscowości Słupsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3057. Data: 2016-01-25 15:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3058. Data: 2016-01-25 15:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3059. Data: 2016-01-25 15:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2016-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3060. Data: 2016-01-25 15:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek