główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3001. Data: 2016-09-28 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3002. Data: 2016-09-28 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3003. Data: 2016-09-26 08:32
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwa .
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja sołtysów sołectw.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3004. Data: 2016-09-23 12:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Mokrsko - wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3005. Data: 2016-09-23 12:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Mokrsko ? wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3006. Data: 2016-09-23 12:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: "Mokrsko ? wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3007. Data: 2016-09-23 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego "Rodzina Razem" w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne; Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3008. Data: 2016-09-23 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3009. Data: 2016-09-23 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3010. Data: 2016-09-23 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Mokrsko na lata 2016-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3011. Data: 2016-09-23 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3012. Data: 2016-09-22 13:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3013. Data: 2016-09-21 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Rady Gminy Nr XXI/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
3014. Data: 2016-09-19 13:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3015. Data: 2016-09-19 13:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3016. Data: 2016-09-19 11:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3017. Data: 2016-09-19 11:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3018. Data: 2016-09-16 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Orzechowiec - Poręby - Komorniki
Wykonanie: Kamil Piekarski
3019. Data: 2016-09-16 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Komorniki - Motyl
Wykonanie: Kamil Piekarski
3020. Data: 2016-09-16 14:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Komorniki - Lipie
Wykonanie: Kamil Piekarski
3021. Data: 2016-09-16 14:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Komorniki - Motyl
Wykonanie: Kamil Piekarski
3022. Data: 2016-09-16 14:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Komorniki ? Lipie
Wykonanie: Kamil Piekarski
3023. Data: 2016-09-16 14:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Orzechowiec - Poręby ? Komorniki
Wykonanie: Kamil Piekarski
3024. Data: 2016-09-14 13:27
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Wykonanie: Kamil Piekarski
3025. Data: 2016-09-14 12:48
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i dekoracyjnych w ramach projektu "Mokrsko - wspólnie przeciw przemocy"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3026. Data: 2016-09-14 10:53
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3027. Data: 2016-09-08 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3028. Data: 2016-09-08 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3029. Data: 2016-09-08 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Wykonanie: Anna Wiktorek
3030. Data: 2016-09-08 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Wykonanie: Anna Wiktorek