główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

301. Data: 2019-04-17 13:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
302. Data: 2019-04-17 13:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
303. Data: 2019-04-17 13:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
304. Data: 2019-04-17 13:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
305. Data: 2019-04-17 13:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
306. Data: 2019-04-17 13:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
307. Data: 2019-04-17 13:21
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
308. Data: 2019-04-17 10:30
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
309. Data: 2019-04-17 10:29
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
310. Data: 2019-04-16 15:11
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa Domu Ludowo-Strażackiego w Ożarowie na potrzeby Domu Kultury - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
311. Data: 2019-04-15 07:57
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
312. Data: 2019-04-15 07:56
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
313. Data: 2019-04-15 07:54
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
314. Data: 2019-04-15 07:53
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
315. Data: 2019-04-15 07:49
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
316. Data: 2019-04-12 11:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Maślanka Halina - Przewodnicząca
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Halina Maślanka - Przewodnicząca Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej RG za 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
317. Data: 2019-04-10 14:42
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
318. Data: 2019-04-10 14:36
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
319. Data: 2019-04-10 14:29
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
320. Data: 2019-04-10 14:04
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
321. Data: 2019-04-10 13:59
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
322. Data: 2019-04-10 11:36
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet » Audyt budżetu - sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z audytu budżetu Gminy Mokrsko w 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
323. Data: 2019-04-10 11:35
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet » Audyt budżetu - sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z audytu budżetu Gminy Mokrsko w 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
324. Data: 2019-04-08 10:18
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
325. Data: 2019-04-08 10:17
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
326. Data: 2019-04-08 10:16
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
327. Data: 2019-04-08 10:14
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
328. Data: 2019-04-08 10:11
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
329. Data: 2019-04-04 14:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla rodziców - opieka nad uczniami i przedszkolakami podczas ewentualnego strajku nauczyciel
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
330. Data: 2019-04-04 14:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla rodziców
Wykonanie: Daniel Gołębiowski