główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

301. Data: 2019-06-19 13:00
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilcem amerykańskim pszczół
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
302. Data: 2019-06-19 12:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilcem amerykańskim pszczół
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
303. Data: 2019-06-19 12:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilcem amerykańskim pszczół
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
304. Data: 2019-06-19 12:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilcem amerykańskim pszczół
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
305. Data: 2019-06-19 11:04
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
306. Data: 2019-06-19 11:02
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
307. Data: 2019-06-19 11:00
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
308. Data: 2019-06-19 10:43
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
309. Data: 2019-06-18 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
310. Data: 2019-06-18 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Mokrsko bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Wykonanie: Anna Wiktorek
311. Data: 2019-06-18 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Wykonanie: Anna Wiktorek
312. Data: 2019-06-18 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
313. Data: 2019-06-18 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
314. Data: 2019-06-18 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
315. Data: 2019-06-18 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
316. Data: 2019-06-18 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
317. Data: 2019-06-18 08:04
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
318. Data: 2019-06-18 08:03
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
319. Data: 2019-06-18 08:01
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
320. Data: 2019-06-18 07:54
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
321. Data: 2019-06-18 07:53
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
322. Data: 2019-06-17 14:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o IX sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o IX sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
323. Data: 2019-06-17 14:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o IX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
324. Data: 2019-06-14 12:37
Dział: Inne » Pomoc publiczna » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Wykonanie: Anna Wiktorek
325. Data: 2019-06-14 12:36
Dział: Inne » Pomoc publiczna » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Wykonanie: Anna Wiktorek
326. Data: 2019-06-14 10:47
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
327. Data: 2019-06-13 14:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzorce zachowań w związku z ostrzeżeniem o burzach z gradem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
328. Data: 2019-06-13 12:10
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
329. Data: 2019-06-13 12:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
330. Data: 2019-06-12 14:14
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski