główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

31. Data: 2020-05-13 08:28
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2020
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
32. Data: 2020-05-13 08:24
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2020
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
33. Data: 2020-05-13 08:23
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2020
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
34. Data: 2020-05-12 11:50
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
35. Data: 2020-05-12 11:48
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
36. Data: 2020-05-12 11:42
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
37. Data: 2020-05-12 11:39
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
38. Data: 2020-05-12 11:30
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bank w Mokrsku czasowo zamknięty
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
39. Data: 2020-05-12 11:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ???? Bank w Mokrsku czasowo zamknięty
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
40. Data: 2020-05-12 11:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Bank w Mokrsku czasowo zamknięty
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
41. Data: 2020-05-08 13:44
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
42. Data: 2020-05-08 13:43
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
43. Data: 2020-05-08 13:42
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
44. Data: 2020-05-07 10:19
Dział: Ochrona danych osobowych » Informacje o przetwarzaniu danych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna RODO, Administrator danych, Inspektor ochrony danych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
45. Data: 2020-05-07 10:01
Dział: Ochrona danych osobowych » Informacje o przetwarzaniu danych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna RODO, Administrator danych, Inspektor ochrony danych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
46. Data: 2020-05-07 09:43
Dział: Petycje » Petycje 2015-2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje rozpatrywane w latach 2015 - 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
47. Data: 2020-05-06 12:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Golański Stanisław
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Stanisław Golański
Wykonanie: Anna Wiktorek
48. Data: 2020-05-06 12:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Sokół Judyta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Judyta Sokół
Wykonanie: Anna Wiktorek
49. Data: 2020-05-06 12:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Juszczak Jolanta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Jolanta Juszczak
Wykonanie: Anna Wiktorek
50. Data: 2020-05-06 12:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Siudy Grażyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Grażyna Siudy
Wykonanie: Anna Wiktorek
51. Data: 2020-05-06 12:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Wyrembak Elżbieta Zdzisława
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Elżbieta Zdzisława Wyrembak
Wykonanie: Anna Wiktorek
52. Data: 2020-05-06 12:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Ewa Zaremba - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
53. Data: 2020-05-06 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Sawer Eugeniusz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Eugeniusz Sawer
Wykonanie: Anna Wiktorek
54. Data: 2020-05-06 12:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Dudzik Dariusz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Dariusz Dudzik
Wykonanie: Anna Wiktorek
55. Data: 2020-05-06 08:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podaj stan wodomierza i otrzymaj e-fakturę
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
56. Data: 2020-05-06 08:43
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ w czasie trwania pandemii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
57. Data: 2020-05-06 08:43
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ w czasie trwania pandemii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
58. Data: 2020-05-06 08:43
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ w czasie trwania pandemii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
59. Data: 2020-05-06 08:42
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ w czasie trwania pandemii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
60. Data: 2020-05-06 08:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
Opis zmian: dodanie artykułu: REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Wykonanie: Daniel Gołębiowski