główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Nr WA-0031/IV/303/2019 i WA-0031/IV/304 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2019 r.

Załączniki:
Uchwały RIO 568 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/161/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mokrsko za I półrocze 2019 r.

Załączniki:
Uchwała RIO 85 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/149/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej...

w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000,00 zł.

artykuł nr 4

Uchwała Nr I/71/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby...

w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Mokrsko z wykonania budżetu za 2018 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr I/28/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby...

w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Mokrsko