główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/161/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mokrsko za I półrocze 2019 r.

Załączniki:
Uchwała RIO 85 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/149/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej...

w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000,00 zł.

artykuł nr 3

Uchwała Nr I/71/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby...

w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Mokrsko z wykonania budżetu za 2018 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr I/28/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby...

w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Mokrsko

artykuł nr 5

Uchwały Nr I/216/2018 i Nr I/217/2018 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej W Łodzi z dnia 20 grudnia 2018 r.

  •  Nr I/217/2018 - w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2019 rok.
  • Nr I/216/2018  - w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Mokrsko.
 
Załączniki:
Uchwały RIO MB