Uchwały Nr I/216/2018 i Nr I/217/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Łodzi z dnia 20 grudnia 2018 r.

  • Nr I/217/2018 - w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2019 rok.
  • Nr I/216/2018 - w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Mokrsko.
Załączniki
Uchwały RIO   5.344 MB