główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr I/28/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby...

w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Mokrsko

artykuł nr 2

Uchwały Nr I/216/2018 i Nr I/217/2018 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej W Łodzi z dnia 20 grudnia 2018 r.

  •  Nr I/217/2018 - w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2019 rok.
  • Nr I/216/2018  - w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Mokrsko.
 
Załączniki:
Uchwały RIO MB