główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwala Nr IV/ 58 /2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2017 rok

Załączniki:
Uchwała RIO MB
artykuł nr 2

Uchwala Nr IV/ 46 /2018 z dnia 13 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko

Załączniki:
Uchwała RIO 199 KB