główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwala Nr IV/ 284 /2017 z dnia 30 listopada 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko

Załączniki:
Uchwała RIO 246 KB
artykuł nr 2

Uchwala Nr IV/ 285 /2017 z dnia 30 listopada 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2018 rok

Załączniki:
Uchwała RIO 366 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/96/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2016 rok

Załączniki:
Uchwała RIO 131 KB
artykuł nr 4

Uchwala Nr IV/ 46 /2017 zdnia 17 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego orazprawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko

Załączniki:
Uchwała RIO MB