główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/352/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2016 roku

 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko

Załączniki:
Uchwała 231 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/351/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2016 roku

 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2017 rok

Załączniki:
Uchwała 213 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/350/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2016 roku

 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko

Załączniki:
Uchwała MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/74/2016 Składu Orzekającego Regionalnej...

Pozytywna opinia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2015 r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/45/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie opinii dotyczącej możłiwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko

Załączniki:
Uchwała RIO skan PDF 685 KB