Uchwała Nr IV/352/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała   230.841 KB

Uchwała Nr IV/351/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2017 rok

Załączniki
Uchwała   212.774 KB

Uchwała Nr IV/350/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała   1.457 MB

Uchwała Nr IV/74/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej ...

Pozytywna opinia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2015 r.

Uchwała Nr IV/45/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie opinii dotyczącej możłiwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała RIO skan PDF   685.157 KB