główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/348/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko

Załączniki:
Załącznik 456 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/346/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko.

Załączniki:
Załącznik 637 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr IV I 347 I 2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2016 rok.

Załączniki:
Załącznik 719 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/227/2015 iSkładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Łodziz dnia 22 września 2015 roku.w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokrskoza I półrocze 2015 roku.

Załączniki:
Uchwała.PDF MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/112 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 rok

Artykuł zawiera załącznik, którym jest zeskanowany dokument Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 7 maja 2015 roku. Opiniuje on pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 rok.