Uchwała Nr IV/348/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko

Załączniki
Załącznik   455.856 KB

Uchwała Nr IV/346/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko.

Załączniki
Załącznik   636.763 KB

Uchwała Nr IV I 347 I 2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2016 rok.

Załączniki
Załącznik   718.961 KB

Uchwała Nr IV/227/2015 i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Łodzi z dnia 22 września 2015 roku. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2015 roku.

Załączniki
Uchwała.PDF   1.988 MB

Uchwała Nr IV/112 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 rok

Artykuł zawiera załącznik, którym jest zeskanowany dokument Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 7 maja 2015 roku. Opiniuje on pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 rok.

Uchwała Nr IV/37 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała   110.638 KB