Kompleksowa kontrola RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.

Protokół kontroli na stronie BIP RIO w Łodzi (http://bip88.lo.pl > Działalność RIO > Działalność kontrolna > Protokoły kontroli > Protokoły kontroli z 2015 roku )

Zalecenia pokontrolne (skan PDF)

Protokół doraźnej kontroli gospodarki finansowej

Okres objęty kontrolą: 2011 - 2013 (do czerwca)

Załączniki: Rozmiar:
61 667,91 KB