główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2017 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2016 rok

artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2015 rok

artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 rok

artykuł nr 5

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2013 rok

Link do zarządzenia w Bazie Aktów Własnych Urzędu Gminy Mokrsko: http://prawomiejscowe.pl/institution/17647/legalact/166253/17647/htmlpreview