Uchwała Nr IV/297/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko

Uchwała Nr IV/296/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko

Uchwała Nr IV/295/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2014 rok.

Uchwała Nr IV/240/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 1 października 2013 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł

Uchwała Nr IV/181/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko

Uchwała Nr IV/119/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2012 rok.

Uchwały RIO Nr 8/35/2013 dotycząca Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2013 rok oraz Uchwała RIO Nr 8/36/2013 dotyczącą Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2013-2019

Załączniki
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej   2.016 MB

Uchwała Nr IV/368/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała Nr IV/370/2012   217.846 KB

Uchwała Nr IV/369/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała Nr IV/369/2012   84.883 KB

Uchwała Nr IV/368/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2013 rok

Załączniki
Uchwała Nr IV/368/2012   102.472 KB

Uchwała Nr IV/305/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu w wysokości 700.000,00 zł

Załączniki
Uchwała Nr IV/305/2012   181.185 KB

Uchwała Nr IV/232/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 października 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mokrsko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Uchwała Nr IV/132/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2012 roku

Załączniki
Plik   385.820 KB

Uchwała Nr IV/400/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała   952.249 KB

Uchwała Nr IV/399/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2012 rok

Załączniki
Uchwała   838.931 KB

Uchwała Nr IV/96/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2011 rok.

Załączniki
Plik   184.026 KB

Uchwała Nr IV/52/2012 z dnia 6 marca 2012 roku Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko

Załączniki
Plik   461.446 KB

Uchwała Nr IV/401/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko

Załączniki
Plik   1.070 MB

Uchwała Nr IV/400/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mokrsko

Załączniki
Plik   930.532 KB

Uchwała Nr IV/269/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2011 r.

Załączniki
Plik   819.790 KB

Uchwała Nr IV/290/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł

Załączniki
Plik   1.639 MB

Uchwała Nr 4/8/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie możliwości finansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Mokrsko

Załączniki
Plik w formacie PDF   351.312 KB

Uchwała Nr IV/59/2010 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

Załączniki
Plik   140.185 KB

Uchwała Nr IV/9/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie prognozy finansowej Gminy Mokrsko

Załączniki
Plik   203.841 KB

Uchwała Nr IV/59/2010 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 10 stycznia 2011 r.w sprawie możliwości finansowania budżetu przedstawionego w projekcie budżetu

Załączniki
Plik   207.327 KB

Uchwała Nr IV/7/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o o przedłożonym projekcie budżetu

Załączniki
Plik   188.859 KB

Uchwała Nr IV/59/2010 Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2009 r.

Załączniki
Plik   156.396 KB