Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

Sprawę załatwia Arkadiusz Gmur

Pokój nr 1

Telefon +48 43 886 32 77 wew. 22

Załączniki
Deklaracja.pdf   684.790 KB
Deklaracja.doc   74.000 KB
Deklaracja.odt   26.132 KB