główna zawartość
artykuł nr 1

Deklaracja o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

 Sprawę załatwia Arkadiusz Gmur

Pokój nr 1

Telefon +48 43 886 32 77 wew. 22

Załączniki:
Deklaracja.pdf 685 KB
Deklaracja.doc 74 KB
Deklaracja.odt 26 KB