główna zawartość
artykuł nr 1

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko

Petycja kierowana do Wójta Gminy Mokrsko oraz Rady Gminy Mokrsko może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:
  • publicznym;
  • podmiotu wnoszącego petycję;
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta Gminy Mokrsko.

Petycja powinna zawierać:

 

  1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
     
  2. Wskazanie adresata petycji,
     
  3. Wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione przepisami o ochronie danych osobowych. Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym petycja powinna być rozpatrzona.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: droga pocztowa, sekretariat Urzędu Gminy Mokrsko (osobiście)  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP /ugmokrsko/skrytka; e-mail: urzad@mokrsko.pl; faks: +48 43 886 32 77)

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10).

 

REJESTR PETYCJI

LpData złożenia petycjiPodmiot wnoszący petycjęPrzedmiot petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
123.03.2016 r.Osoba prawnaWymiana systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie ProducentaPobierz Skan odpowiedzi
 224.03.2016 r. - Rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinnego Miejsca ZabawPobierzSkan odpowiedzi
 318.04.2016r. Osoba prawnaDokonanie analizy problematyki zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej Pobierz Skan odpowiedzi
403.10.2016 r.Osoba prawnaAnaliza i ocena stanu faktycznego publikowanych danych w BIP jednostkiPobierz Skan odpowiedzi
509.02.2017 r.Osoba prawnaPublikacja wniosku o udzielenie informacji publicznej na stronie internetowej lub BIP GminyPobierz Całość wniosku
 609.05.2017 r.Osoba prawnaPrzystąpienie do konkursu Gminy/Miasta/Szkoły w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea"PobierzSkan odpowiedzi
706.07.2017Osoba prawnaPublikacja na stronie WWW baneruPobierz Skan odpowiedzi
819.04.2018Osoba prawnaPodmioty gospodarcze - rodzaje paliw i zapotrzebowanie energetycznePobierz Skan odpowiedzi
925.04.2018Osoby fizyczneMontaż progów zwalniających w miejscowości KrzyworzekaPobierz

 Skan odpowiedzi 1

Skan odpowiedzi 2

1016.08.2018Osoba prawnaAnaliza i rozważenie instalacji na budynkach systemów fotowoltaicznychPobierz Skan odpowiedzi
 11 23.08.2018 Osoba prawnaPodjęcie próby oszacowania
procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których
przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgiel)
w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest
korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc)
 Pobierz Skan odpowiedzi
127.11.2018 r.Osoba prawnaAnaliza możliwości wdrożenia  procedur związanych z użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych)Pobierz Skan odpowiedzi
1328.01.2019Osoba prawnaRozpowszechnienie informacji o projekcie dotyczącym szkoleń dla nauczycieliPobierz Skan odpowiedzi
1408.03.2019Osoba prawnaPowiększenie majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEAPobierz 
1525.03.2019Osoba prawnaPrzekazywanie kanałami informacyjnymi Gminy, bezpłatnych informacji dla lokalnych mikroprzedsiębiorcówPobierz 
1628.03.2019Osoby fizyczneWybudowanie drogi asfaltowej, położenia pod nią rur kanalizacyjnychPetycja 
1728.05.2019Osoba prawnaWszyscy walczmy o czystsze powietrze - publikacja treści petycjiPetycjaSkan odpowiedzi
1831.05.2019Osoba prawnaZebranie ofert rynkowych od operatorów telefonii komórkowejPetycjaSkan odpowiedzi
1911.07.2019Osoba prawnaPublikacja wybranych numerów służbowychPetycja 
2014.07.2019
17.07.2019
Osoba fizycznaW sprawie województwa CzęstochowskiegoPetycja
Petycja
 
2101.08.2019Osoba fizycznaWalka z alkoholizmem i zmęczeniem kierowcówPetycja 
2201.08.2019Osoba fizycznaSO 0108/6/2019 Wprowadzenie w miejscach niebezpiecznych inteligentnej sygnalizacji świetlnejPetycja 
2301.08.2019Osoba fizycznaSO 0108/7/2019 Profilaktyka zdrowotnaPetycja 
2401.08.2019Osoba fizycznaSO 0109/9/2019 Projekty dokumentów konsultacji społecznych i jakości usług

Petycja

Karta

 
2502.08.2019Osoba fizycznaSO 0208/5/2019 Projekt skrzyżowaniaPetycja 
2603.08.2019Osoba fizycznaSO 0308/1/2019 Nadzór nad wykonywanym transportemPetycja 
2705.08.2019 SO 0508/2/2019

większa profilaktyka zdrowotna, medycyny transportu; większa ochrona cywilna z zakresu "ochrony zdrowia, pierwszej pomocy"

Petycja 
2805.08.2019 SO 0508/4/2019 zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowegoPetycja 
2906.08.2019 SO 0608/2/2019 pismo uzupełniające w sprawie województwa CzęstochowskiegoPetycja 
3006.08.2019 SO 0608/4/2019 zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szynowymPetycja 
3107.08.2019 SO 0708/1/2019 sygnalizatory, kamery, czujniki na skrzyżowaniachPetycja 
3208.08.2019 SO 0808/1/2019 projekt pisma w celu poprawy ruchu drogowego, bezpieczeństwa pojazdów nadjeżdżających m.in tramwajów, pociągów i ich przepustowości oraz innych uczestników ruchu drogowegoPetycja 
3309.08.2019 SO 0908/2/2019 propozycja montażu specjalnych czujników, wyświetlaczy czujników ruchu i pojazdów (nadjeżdżających/nadchodzących)Petycja 
3409.08.2019 SO 0908/3/2019 prezentacja w sprawie województwa Częstochowskiego

Petycja

Prezentacja

Prezentacja 2

Prezentacja 3

 
3509.08.2019 SO 0908/4/2019 propozycja zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowegoPetycja 
36

09.08.2019

 

 SO 0908/6/2019 pismo uzupełniające w sprawie województwa Częstochowskiego

Petycja

 
 10.08.2019 SO 0908/6/2019 pismo uzupełniające w sprawie województwa Częstochowskiego - korekta

Korekta załącznika

 
 11.08.2019 SO 0908/6/2019 poprawiony załącznikPoprawiony załącznik 
3711.08.2019 SO 1108/3/2019 budowa obiektów przestrzeni publicznej z materiałów, które wspomagają oczyszczanie powietrzaPetycja 
3812.08.2019 Korekta do pisma SO 1108/2/2019, SO 0908/4/2019Petycja 
3912.08.2019 SO 1108/4/2019 pismo uzupełniające w sprawie województwa CzęstochowskiegoPetycja 
4012.08.2019 SO 1208/2/2019 pismo uzupełniające w sprawie województwa CzęstochowskiegoPetycja 
4112.08.2019 SO 1208/3/2019 pismo uzupełniające w sprawie województwa CzęstochowskiegoPetycja 
4212.08.2019 SO 1208/5/2019

a) Powiatu Radomszczańskiego do Częstochowy z uwagi na brak punktu WFOŚIGW w powiecie Radomszczańskim według niniejszego dokumentu; 

b) Powiatu Lublinieckiego, Myszkowskiego, Zawierciańskiego z niektórych gmin do Częstochowy  z uwagi na brak punktu WFOŚIGW w powiecie. 

 

Petycja 
4312.08.2019 SO 1208/6/2019 projekt komunikacji, finansów województwa Częstochowskiego celem lepszej komunikacji z CzęstochowąPetycja 
4413.08.2019 SO 1308/2/2019 nowe rozwiązania drogowePetycja 
4514.08.2019 SO 1408/1/2019 propozycje nowych rozwiązań drogowychPetycja 
4617.08.2019 SO 1708/2/2019 budżet obywatelskiPetycja 
4718.08.2019 SO 1708/2/2019 budżet obywatelski korektaPetycja 
4818.08.2019 SO 1808/2/2019 zwiększone bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szynowymPetycja 
4921.08.2019 SO 2108\1\2019 zwiększone bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szynowymPetycja 
5022.08.2019 SO 2108/4/2019  opracowanie specjalnego programu darmowego "sms" dla personelu medycznego, który powiadamiałby pacjentów ile pacjentów jest przed nimi, o której jest przypuszczalny termin wizyty.Petycja 
5122.08.2019 Załączniki c.d. SO 2108/1/2019Petycja 
5222.08.2019 

SO 2108/1/2019 załączniki

Załączniki c.d. SO 2108/1/2019 załączniki kolejne

Petycja 
5322.08.2019 SO 2208/5/2019 wprowadzenie monitoringu lub fotoradaru komunikacyjnegoPetycja 
5423.08.2019 SO 2308/8.2/2019

wprowadzenie w szkołach :

a) zajęcia z psychologiem min. raz na tydzień

b) zajęcia z lekarzem lub ratownikiem medycznym raz na tydzień

c) zajęcia z kultury, wychowania komunikacyjnego itd.

Petycja 
5523.08.2019 SO 2308/7.2/2019 rozmowa z psychologiem przed rozpoczęciem pracyPetycja 
5624.08.2019 Załączniki do SO 2108/1/2019, SO 2108/2/2019, SO 2208/6/2019Petycja 
5725.08.2019 SO 2508/3/2019

wprowadzenie nowych sygnalizatorów na drogach informujących oraz diod do pojazdów informujących, że w danej odległości, w danym miejscu może dojść do wypadku.

Ciąg dalszy do: SO 2108/1/2019, SO 2108/2/2019, SO 2208/6/2019

Petycja 
 27.08.2019 SO 2708/6/2019 wyposażenie budynków administracji samorządowej i jednostek organizacyjnych samorządów i innych urzędów administracji oraz gminnych ośrodków zdrowia w urządzenie do kompresji klatki piersiowejPetycja 
 27.08.2019 SO 2708/7/2019 wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdyPetycja 
 28.08.2019 SO 2808/1/2019 projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie województwa Częstochowskiego

Petycja

Projekt

 
 29.08.2019 SO 2908/1/2019 załączniki w sprawie województwa Częstochowskiego

Petycja

Prezentacja 1

Prezentacja 2

 
 29.08.2019 SO 2908/3/2019 OPINIA WIELORESORTOWA NAD POPRAWĄ JAKOŚCI POWIETRZA, WODY, GLEBYPetycja 
 30.08.2019 WYCIĄG SO 3008/1/2019Petycja 
 30.08.2019 SO 3008/9/2019 wprowadzenie nawierzchni antypoślizgowychPetycja 
 01.09.2019 SO 0109/6/6/2019 montaż tabliczek i wyświetlaczy na drogachPetycja 
 02.09.2019 SO 0209/8/20/2019 propozycje budżetu woj. częstochowskiegoPetycja 
 03.09.2019 SO 0309/2/22/2019 szalety i budki telefoniczne przy skrzyżowaniachPetycja 
 03.09.2019 O.152.50.2019.MC Ogłoszenie Wójta Gminy dotyczące łącznego rozpatrzenia petycji Skan ogłoszenia
      
 04.09.2019 SO 0409/3/3/2019 Wyposażenie wozów pożarniczych, radiowozów, wozów ratownictwa medycznego w sprzęt ratujący życie i środki leczniczePetycja 
 04.09.2019 SO 0409/4/31/2019 utworzenie map zasobów geodezyjnychPetycja 
 04.09.2019 SO 0409/5/32/2019 wprowadzenie znaków informacyjnych, barierek, luster na skrzyżowaniach w ruchu ulicznymPetycja 
 05.09.2019 SO 0509/16/50/2019 sugestie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogachPetycja 
 06.09.2019 SO 0609/2/53/2019 propozycje rozwiązań prewencyjnych dla przekraczających prędkośćPetycja 
 06.09.2019 OSO 0609/1/52/2019 (odpis) propozycje w temacie ochrony zdrowiaPetycja 
 08.09.2019 SO 0809/6/63/2019  załączniki w sprawie województwa CzęstochowskiegoPetycja 
 08.09.2019 KSO 0509/4/38/2019, K (korekta) załączniki w sprawie województwa CzęstochowskiegoPetycja 
 08.09.2019 SO 0809/8/65/2019 zmiana numeracji poprzednich niektórych pismPetycja 
 10.09.2019 SO 1009/5/71/2019 spostrzeżenia z zakresu województwa Częstochowskiego

Petycja

Załączniki

 
 10.09.2019 OSO 0209/7/19/2019 rozważenia sugestii w związku z planami utworzenia województwa Częstochowskiego, Warszawskiego, ŚrodkowopomorskiegoPetycja 
 10.09.2019 SO 1009/9/75/2019 nadzoru nad rozkładem jazdy przewoźników, wprowadzenie specjalnej tabliczki T0 informującej o kilometrze danej drogi samochodowej, drogi szynowej, ścieżki rowerowej, chodnikaPetycja 
 11.09.2019 SO 1109/1/76/2019 przykładowe plusy historyczne za czasów województwa częstochowskiego w sprawie województwa częstochowskiegoPetycja 
 11.09.2019 SO 1109/3/78/2019 spostrzeżenia z zakresu województwa Częstochowskiego

Petycja

Załączniki

 
 12.09.2019 SO 1209/3/81/2019 spostrzeżenia z zakresu województwa Częstochowskiego lub jakiejkolwiek konsultacji społecznejPetycja 
 13.09.2019 SO 1309/1/83/2019Petycja