główna zawartość
artykuł nr 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Sprawę załatwia Arkadiusz Gmur

Pokój nr 1

Tel. 43 886 32 77 wew. 22

 

Poniżej deklaracja do wypełnienia w różnych formatach plików.