główna zawartość
artykuł nr 1

Zwrot podatku akcyzowego

Pełna informacja i objaśnienia na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Sprawę załatwia:

I piętro,pokój 13,

tel.43 886 32 77 lub 43 886 32 88 wewn. 13