główna zawartość
artykuł nr 1

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sprawę załatwia Arkadiusz Gmur

Termin realizacji: 14 dni

Tel. 43 886 32 77 wew. 22

Opłata wynosi:

  • od wypisu:
    • do 5 stron: 30,00 zł;
    • powyżej 5 stron: 50,00 zł;
  • od wyrysu:
    • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20,00 zł;
    • nie więcej niż 20,00 zł.
Załączniki:
Druk Wniosku 29 KB