główna zawartość
artykuł nr 1

Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności

Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności

Potrzebne dokumenty:

- podanie

Opłata:

- opłata skarbowa – 16 zł /w kasie UG Mokrsko/

Termin złożenia zaświadczenia:

- do 7 dni od daty złożenia podania