główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestracja działalności gospodarczej

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawy załatwia Karolina Zgondek, piętro pok. 12

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub w ramach spółki cywilnej jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek o wpis do CEIDG (zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) dokonuje się wyłącznie za pomocą formularza CEIDG-1.

 1. Wniosek można złożyć bezpośrednio przez internet na stronie www.ceidg.gov.pl, w tym przypadku należy go podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym- bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji.

 2. Formularz CEIDG-1 można nadal tradycyjnie zgłaszać w dowolnym urzędzie gminy. Przed1 wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją.

  Wniosek o wpis jest jednocześnie:
  - wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej,
  - wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej "REGON",
  - zgłoszeniem identyfikacyjnym i aktualizacyjnym do urzędu skarbowego,
  - zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany do ZUS lub KRUS.

OGÓLNE ZASADY PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;49992cf6-6a74-48d6-ac6a-c06cc3774c06

 

Osoby samodzielnie składające wniosek w CEIDG i dysponujące podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu mogą dołączyć do wniosku również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).

 

Formularze i instrukcje:

 1. Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

 2. Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

 3. Formularz CEIDG-1 bez załączników

 4. Załącznik CEIDG-MW

 5. Załącznik CEIDG-RD

 6. Załącznik CEIDG-RB

 7. Załącznik CEIDG-SC

 8. Załącznik CEIDG-PN

 9. Załącznik CEIDG-POPR

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą, przesyłanych do Państwa pocztą po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.