Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   83.190 KB
SIWZ   83.564 KB
Informacja z otwarcia ofert   360.315 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   959.962 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   36.714 KB