główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018

artykuł nr 2

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej”

  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacje projektowe, SSTWiOR do pobrania pod linkiem: https://mokrsko.pl/przetargi/komorniki-granice-2018/dokumentacje-projektowe-komorniki-granice-przetarg-2018.zip