główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: Gmina Mokrsko - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznejCzęść I zamówienia - Termomodernizacja budynku OSP w Chotowie wraz z remontem pomieszczeń I piętra oraz robotami zewnętrznymiCzęść II zamówienia - Termomodernizacja budynku ZSiP w Ożarowie wraz z remontem pomieszczeń parteru oraz robotami zewnętrznymi

Dostępne kategorie:
Rok 2017
Archiwum