Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   73.610 KB
SIWZ   82.501 KB
Wyjaśnienia SIWZ   381.661 KB
Informacja z otwarcia ofert   378.731 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   1.067 MB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   36.517 KB

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   95.094 KB
SIWZ   81.638 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ   21.860 KB
Wyjaśnienia SIWZ   1.656 MB
Modyfikacja SIWZ   519.694 KB
Informacja z otwarcia ofert   357.293 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   842.526 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   38.832 KB