główna zawartość
artykuł nr 1

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrsku: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mokrsko

obrazek
artykuł nr 2

Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 1.700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek