Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrsku: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mokrsko

obrazek

Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 1.700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek