Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Gmina Mokrsko - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

część I zamówienia: Termomodernizacja budynku OSP w Chotowie wraz z remontem pomieszczeń I piętra oraz robotami zewnętrznymi  część II zamówienia: Termomodernizacja budynku ZSiP w Ożarowie wraz z remontem pomieszczeń parteru oraz robotami zewnętrznymi