główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych

artykuł nr 2

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

artykuł nr 3

Gmina Mokrsko - Zarządzanie energią w budynkach...

część I zamówienia: Termomodernizacja budynku OSP w Chotowie wraz z remontem pomieszczeń I piętra oraz robotami zewnętrznymi część II zamówienia: Termomodernizacja budynku ZSiP w Ożarowie wraz z remontem pomieszczeń parteru oraz robotami zewnętrznymi