Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   71.731 KB
SIWZ   247.000 KB
Informacja z otwarcia ofert   478.846 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   893.109 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   30.868 KB

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017