Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko