główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku ZSiP w miejscowości Mokrsko - Etap III

Link do pobierania Dokumentacji projektowej i przedmiarów https://drive.google.com/folderview?id=0B36FeDSRpWucOUwza09Fakt6TVU&usp=sharing
Po wybraniu odpowiedniej paczki ZIP na dole pojawia się przycisk "Pobierz".