Dostawa kruszyw drogowych na rok 2015

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   15.580 KB
SIWZ   136.475 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   424.308 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   867.044 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   5.649 KB

Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko - II postępowanie

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   12.747 KB
SIWZ   210.000 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   816.603 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   5.216 KB

eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu

Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   12.804 KB
SIWZ   204.500 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   573.910 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   487.654 KB

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117059E W M. SŁUPSKO-MĄTEWKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 4509 E SKOMLIN-TURÓW W RAMACH NPPDL-ETAP II BEZPIECZEŃSTWO-DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ