e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t,marki FS LUBLIN, model ŻUK A07H Lux, 2,5 t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883

ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   20.223 KB
SIWZ   337.000 KB
Dokumentacja projektowa   4.623 MB
Operat Wodnoprawny   5.919 MB
Przedmiar robót   194.594 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   1.026 MB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   5.828 KB

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki FS Lublin, model Żuk A07H Lux, 2,5t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883