ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKU ZSIP W KRZYWORZECE

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   18.619 KB
SIWZ   330.000 KB
Dokumentacja Projektowa   3.261 MB
Przedmiary   197.516 KB
STWiORB   413.865 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   337.550 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   1.036 MB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   5.879 KB

Sprzedaż wozu asenizacyjnego T 507/3

Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   13.570 KB
SIWZ   149.540 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   5.428 KB
Modyfikacja SIWZ   34.048 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   1.036 MB
udzielenie zamowienia   4.518 KB